Maak kennis met SmartMed Clinic

Het gehele medicatieproces rondom de patiënt in een ZBC in één systeem.

Gebruiksvriendelijk

Toegesneden op de wensen van klinieken én ondersteuning van specifieke behoeften per specialisme.

Toekomstvast

Sluit aan op huidige wet- en regelgeving, klaar voor veranderende toekomst.

Cloudoplossing

Betrouwbaar én een goede prijs/ kwaliteitverhouding.

Een gebruiksvriendelijk systeem

De juiste ondersteuning in het proces van medicatiemanagement.
Wanneer een patiënt zich meldt bij een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) moeten de medicatiegegevens eerst bij verschillende zorgverleners worden opgehaald om het dossier compleet te maken. SmartMed Clinic maakt het elektronisch ontvangen en versturen van een medisch dossier en het elektronisch voorschrijven van medicatie, zowel klinisch als poliklinisch, mogelijk. Bij SmartMed Clinic ligt de focus op het eenvoudige gebruik terwijl de specifieke behoeften van ieder specialisme worden ondersteund, of het nu cardiologie, dermatologie of maag-, lever-, darmziekten betreft. Hierdoor is het medicatie managementsysteem niet te simplistisch of juist te complex, maar wordt het precies op maat gesneden voor uw ZBC om efficiënt te werken. De tijd die u hierdoor bespaart creëert ruimte voor meer persoonlijke aandacht voor de patiënt en biedt de mogelijkheid om meer patiënten zorg te kunnen bieden, terwijl uw wachttijden kort blijven.

SmartMed Clinic voldoet uiteraard aan de wet- en regelgeving en aan de laatste standaarden en richtlijnen. Ook is het systeem klaar voor veranderingen in de toekomst. Zo is SmartMed Clinic bijvoorbeeld berekend op eisen rondom de uitwisseling van medicatiegegevens met de PGO van de patiënt en tussen professionals onderling (VIPP 5 programma).

Niet alleen is er sprake van een goede prijs/kwaliteitverhouding bij deze betrouwbare cloudoplossing. Doordat SmartMed Clinic wordt aangeboden als SaaS-oplossing wordt u volledig ontzorgd zodat u zich honderd procent kunt richten op uw kerntaak.  
Implementatie Clinic
Zorgverlenende dokter praat met haar patiënt
Vrouw praat met patiënt in zorginstelling

GEBRUIKSERVARING: MEDISCH SPECIALIST ZBC

“Met SmartMed Clinic werk ik snel en overzichtelijk waardoor ik meer tijd kan besteden aan het behandelen van patiënten”
“Omdat ik minder tijd kwijt ben aan administratieve werkzaamheden rondom de medicatie van patiënten kan ik me focussen op de zaken die er echt toe doen in mijn werk als medisch specialist. Ik bied de patiënten de persoonlijke aandacht die ze verwachten te krijgen in een ZBC: geen onnodig lange wachttijden maar een snelle diagnose en met de juiste behandeling op weg naar herstel.”  
Vraag meer Informatie

Processen

In de SmartMed Clinic-Solution geven we invulling aan verschillende processen: 
1

Verificatie

Met het onderdeel ‘Verificatie’ halen ZBC’s voor en tijdens een bezoek op eenvoudige wijze de juiste medicatieinformatie op of stellen deze beschikbaar. Het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) is voor alle medewerkers in de zorgketen beschikbaar waardoor het medicatiedossier op orde is en er minder kans is op medicatiefouten.

2

Profiel

Met ‘Profiel’ beheert de behandelaar alle patiëntgegevens over allergieën, intoleranties en contra-indicaties. Dit beperkt het risico op ongewenste complicaties bij medicatiegebruik. De applicatie geeft waarschuwingen wanneer een voorgeschreven middel een allergie, intolerantie of contra-indicatie veroorzaakt.

3

Voorschrijven

Ook bij een kort verblijf in een ZBC is er belang bij een goed onderhouden (AMO). Met het onderdeel ‘Voorschrijven’ werken alle behandelaar in één voorschrijfsysteem. Hierdoor treden er geen overschrijffouten op en wordt de patiënt altijd vanuit één dossier behandeld.

4

Bewaken

Onder ‘Bewaken’  worden medicatiebewakingssignalen op een heldere en eenduidige manier weergegeven. De voorschrijver krijgt waarschuwingen te zien die worden gegenereerd door de koppeling met de G-standaard. De voorschrijver en de apotheek communiceren met elkaar via de applicatie om de waarschuwingen te beoordelen en samen te komen tot de beste farmacotherapeutische behandeling. Door te werken in één gesloten omgeving worden waarschuwingen, substitutievoorstellen en controles op een professionele manier georganiseerd.

5

Toediening

Met de module ‘Toediening’ handelt het zorgpersoneel het toedienproces volledig digitaal af. Zorgmedewerkers doorlopen efficiënt en transparant het proces van toedienen.

Belangrijke aspecten hierbij zijn een eenduidig toedienoverzicht en goede informatie bij de overdracht.

Het doel van deze module is een efficiënt toedienproces om zo het aantal incidenten tot een minimum te beperken. Denk hier bijvoorbeeld aan het poliklinisch toedienen van oogdruppels of injecties bij orthopedische behandeling

6

Gebruik

In de toekomst ondersteunt SmartMed Clinic de zelfredzame patiënt in het medicatieproces waarbij eigen beheer door de patiënt mogelijk is. Via een app beheert de patiënt zelf het gebruik en de toedieningsregistratie, een unieke toepassing die goed aansluit bij de eisen en wensen van deze tijd. De app maakt real-time gebruik van dezelfde data die tijdens het voorschrijven wordt gecreëerd. Ook kan de patiënt via de app gezondheidsinformatie met zijn behandelaar delen.

Achter de schermen werken we momenteel hard aan de ontwikkeling van dit proces in SmartMed Clinic. Nieuwsgierig? Neem gerust contact met ons op, wij lichten dit graag toe.